Điều Khoản Sử Dụng

Ngày đăng: 2019-04-28 15:28:10 | Người đăng: Trần Văn An

Điều khoản sử dụng website Jemi.vn

Trang web này thuộc quyền sỡ hữu và được vận hành bởi Công ty TNHH Jemi Việt Nam. Bạn hãy xem kỹ các thuật ngữ và các điều khoản một cách cẩn thận, các điều khoản này được ban hành bởi Công ty Jemi Việt Nam và được áp dụng khi bạn sử dụng trang web.

1. Nghĩa vụ của người dùng

Việc sử dụng trang web này bao gồm việc bạn chấp nhận những thuật ngữ và các điều khoản của trang web, có hiệu lực từ này đầu tiên bạn truy cập trang web. Nếu bạn truy xuất, sử dụng hoặc tải về những tài liều từ Jemi.vn. Bạn phải tuân theo những điều khoản được quy định dưới đây. Công ty TNHH Jemi.vn có quyền thay đổi các điều khoản này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung của trang web hiện tại và trách nhiệm của bạn là phải tham khảo đến khi truy cập trang web. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau khi các thay đổi đã được đăng có nghĩa là bạn đã chấp nhận những điều khoản mới được thay đổi.

Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, bạn không có quyền truy cập nội dung của trang web này và do đó bạn nêu rời khỏi trang web này ngay lập tức.

Nếu có bất cứ những mẫu thuẫn trong các điều khoản này thì những điều khoản nào được đề cập sau sẽ có hiệu lực.


2. Bản quyền và sở hữu trí tuệ

Những tên gọi, hình ảnh và logo để nhận diện Công ty TNHH Jemi Việt Nam, các công ty con hay các hãng thứ ba và các sản phẩm và dịch vụ là những dấu hiệu độc quyền của Công ty TNHH Jemi Việt Nam, của các công ty con hoặc là của các hàng thứ ba.

Tất cả các bản quyền, thương hiệu hoặc những quyền sở hữu trí tuệ trong trang web này (bao gồm thiết kế, cách sắp xếp và giao diện) và tất cả các tài liệu và nội dung được cung cấp là tài sản của Công ty TNHH Jemi Việt Nam. Khi bạn truy xuất trang web của Công ty TNHH Jemi Việt Nam, Bạn phải nhận được sự đồng ý từ phía Công ty Jemi Việt Nam trước khi sử dụng.


3. Điều khoản sử dụng

Mục đích sử dụng trang web phù hợp với quy định hiện hành của chính phủ Việt Nam.

Bạn có thích?